Water in de Laak

03 Oktober 2018

Water in de Laak

Water naar de Laak

De Laak is een zijarm van de Demer en stroomt van Aarschot via Betekom en Werchter tot Tremelo. Helaas staat de Laak in de zomer bijna altijd droog.

Reden? In de jaren ’70 is de verbinding met de Demer doorgesneden in Aarschot door de aanleg van de ring. Sindsdien is de Laak eerder een open riool dan een meanderend riviertje: het enige water dat er nog in terecht komt, is afvalwater via de beken en regenwater.

Nochtans heeft deze kleine rivier veel potentieel. Ze heeft in de loop van de tijd een prachtige vallei gecreëerd met een eigen biotoop: je kunt er heerlijk wandelen, fietsen en joggen. Ook de natuurliefhebbers zijn grote voorstander van de Laak, want er huizen zelfs terug ijsvogels en bevers.

Maar ook de landbouw is gebaat bij een levende Laak: ze kan makkelijker water afvoeren bij overlast en vasthouden in droge periodes. Iedereen weet dat de regenhuishouding drastisch zal veranderen (en al aan het veranderen is) door de klimaatopwarming. Deze hete zomer heeft dat helaas al aangetoond.

Wat is dan het probleem?

Het Sigmaplan dat de loop van de Demer wil herwaarderen door oude meanders terug te sluiten, biedt helaas geen oplossing voor de Laak. Er is geen heraansluiting voorzien! Dat is een historisch gemiste kans.

Bovendien worden ook de beken slecht beheerd: er wordt nog steeds afvalwater in geloosd, ze worden niet of slecht geruimd en staan vaak droog.

Groen eist een oplossing voor de Laak.

Een eerste stap is de heraansluiting met de Demer zodat er terug heel het jaar water vloeit door de rivier. De tweede stap is proper water: gedaan met de “open riool” en een degelijk beheer van afvalwater! Dat is trouwens een Europese verplichting.

De Groene fracties van Aarschot, Rotselaar en Tremelo zullen daarom de komende jaren sterk inzetten om het project "Water in de Laak" eindelijk in een stroomversnelling te krijgen.

Om dit kracht bij te zetten droegen wij zowel in Aarschot als in Werchter en Tremelo op zondag 30 september symbolisch water van de Demer naar de Laak.

In Werchter hebben we water uit de Demer geschept. Dit Demerwater werd al fietsend naar het "Schipke" gebracht, het historisch brugje op de grens van Werchter en Tremelo, om daar symbolisch in de Laak gegoten te worden.