Weer natuur bedreigd

04 November 2015

Het schepencollege van Rotselaar (CD&V en Open VLD) heeft officieel aan het Vlaamse Gewest gevraagd om het natuurgebied onder het Wingepark om te zetten in industriegebied. Dat gebeurde in het kader van een discussie over de afbakening van het zogenaamde regionaalstedelijk gebied Leuven. Groen Rotselaar vindt dit een bijzonder slecht idee. Industrie in overstromingsgebied?

Ten eerste ligt de mogelijke uitbreiding in overstromingsgebied. Het is niet meteen verstandig om moeilijkheden met water zelf te organiseren.

Industrie in natuurgebied?

Ten tweede benadelen de uitbreidingsplannen een zwaar beschermd natuurgebied. Voor de kenners: het gaat om VEN- en Habitatrichtlijngebied.

  • VEN staat voor Vlaams Ecologisch Netwerk
    "Een geheel van de mooiste plekjes natuur in Vlaanderen waar de natuur extra beschermd wordt en gebruikers en eigenaars bijkomende middelen en mogelijkheden krijgen om mee te bouwen aan een natuur- en mensvriendelijke omgeving."
  • Een Habitatrichtlijngebied
    is een gebied dat ook nog eens door Europa wordt beschermd, omwille van de uitzonderlijke natuurwaarden.

Drukke dagen voor Deprez

Groen Rotselaar is ervan overtuigd dat er haalbare, volwaardige alternatieven zijn voor de uitbreiding van de regionale economie. Het dossier vertoont sterke gelijkenissen met de kap van zwaar beschermd natuurgebied voor de firma Essers in Genk.

We hebben ook Rotselaar een Wouter Deprez hard nodig.