Zilverwit en alternatieve feiten

21 November 2017

Het schepencollege van Rotselaar en (in beroep) de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant keurden onlangs een bouwvergunning goed voor een groot wooncomplex met 86 wooneenheden op de site Zilverwit in het centrum van Rostelaar. Herwig Pierre, gemeenteraadslid van Groen Rotselaar, vertelde gisteren op de regionale televisie waarom Groen dat betreurt. Burgemeester Dirk Claes reageerde verwonderd op de televisie. Groen is toch ook overtuigd van de nood aan kernversterking en kernverdichting, zo zei hij. Dat klopt. Groen deelt de visie dat nieuwe woningen in de woon- en dorpskernen moeten komen. En beseft dat dat betekent dat we compacter, dichter en hoger zullen moeten bouwen. En ja, ook wij verwachten dat dat de lokale handel zal stimuleren. Wat de leefbaarheid van die kernen dan weer zal vergroten. En inderdaad, ook wij wensen dat de schaarse open ruimte dan niet meer bebouwd wordt. De burgemeester zou, volgens ROB, ook beweerd hebben dat wij het project Zilverwit dan ook mee hadden goedgekeurd. Dat klopt niet. Ten eerste omdat Groen Rotselaar dat niet kon. Bouwvergunningen worden verleend door het schepencollege (de meerderheid), niet door de gemeenteraad. En voorlopig maken wij nog geen deel uit van het schepencollege. Maar meer fundamenteel omdat we het ook niet goedgekeurd zouden hebben als we dat wel konden. Groen Rotselaar heeft altijd problemen gehad met dit concrete project, en die ook altijd duidelijk gecommuniceerd (cf.

verslag van de gemeenteraad van april 2015, punten 5 en 6). 

Groen vindt immers dat de kernversterking (en de kernverdichting) doordacht moet gebeuren. Dat betekent ten eerste dat de gemeente de regie zelf moet voeren. De gemeente moet bepalen waar er hoe gebouwd / verbouwd kan worden om de kernversterking te realiseren. Het is de gemeente die het grote masterplan moet uittekenen. Daarna kunnen projectontwikkelaars voorstellen doen. Niet omgekeerd. Het betekent ten tweede dat de kernversterking ordentelijk moet gebeuren. De ruimte moet zo geordend worden dat de kernen leefbaar blijven. Niet elke locatie is geschikt om heel groot of heel hoog te bouwen. Omdat het op die locatie ruimtelijk niet past, omdat het verkeer problemen gaat opleveren, omdat het het karakter van de kern negatief beïnvloedt, ... Vandaar dat het schepencollege de bouwvergunningen steeds binnen de geest van de decreten op de ruimtelijke ordening moet beoordelen, in plaats van zich te verschuilen achter een generieke verordening (de verordening wonen in meervoud). Ten derde omdat zeker kernversterking participatie en overleg vereist. Zonder draagvlak jaag je de bestaande inwoners tegen jou in het harnas. En bovendien leidt participatie altijd tot betere masterplannen.

Wie vragen heeft over de visie van Groen Rotselaar, mag ons steeds contacteren.