Zone 30 in de Klaverstraat / Lozenhoek / Veldstraat / Zandstraat

20 September 2017

Groen Rotselaar wil graag een zone 30 in de Klaverstraat / Lozenhoek / Veldstraat / Zandstraat. Gemeenteraadslid Herwig Pierre zal een voorstel indienen op de volgende gemeenteraad. Volgens het BIVV is overdreven of onaangepaste snelheid een doorslaggevende factor in ongeveer een op de drie ongevallen met lichamelijk letsel. Snelheid is niet alleen de belangrijkste oorzaak van ongevallen, ze heeft ook een significante invloed op de ernst ervan. De maximale toegelaten snelheid op een weg moet aangepast zijn aan de functie van die weg. Er moet rekening gehouden worden met wie die weg gebruikt en waarom. In woonwijken zonder doorgangsfunctie voor het autoverkeer wordt de snelheid daarom best zo laag mogelijk gehouden. Fietsers en voetgangers staan centraal en er wordt rekening gehouden met spelende kinderen. 

Op ons voorstel werd er eerder al in de woonwijken Rigessel en Sint-Antonius een zone 30 voorzien. Het mobiliteitsplan van de gemeente ? dat dateert uit 2011 ? gaat uit van het STOP-principe. Wat de snelheid betreft, vertaalt zich dat in een snelheidsplan waarbij voor de dorpscentra zone 30 wordt voorzien.

In de omgeving zijn de voorbije jaren veel woningen bijgekomen met bijhorend verkeer. Om de buurt leefbaar en veilig te houden, vraagt het buurtcomité KLARO om te onderzoeken of ook van deze buurt een zone 30 kan gemaakt worden. 

Groen Rotselaar stelt voor dat de Verkeersadviesraad en de Dienst Mobiliteit en Openbare Werken dit verder onderzoeken.