We zijn er klaar voor

08 September 2018

We zijn er klaar voor

Groen Rotselaar is klaar voor een menselijker, eerlijker en gezonder beleid in Rotselaar.

Groen Rotselaar is klaar om mee te besturen. Een andere aanpak van de kernversterking dringt zich op: meer woningen in het centrum, maar met respect voor wie er vandaag woont. Het dorp is een plek voor jong en oud en om buren te ontmoeten. Veilige mobiliteit en behoud van het dorpskarakter moeten bewaakt worden door het beleid. Andere speerpunten zijn: een betere ondersteuning van mantelzorgers, een goed uitgebouwd ‘Huis van het Kind’, het behoud van de natuur en de open ruimte. Fietsers en voetgangers staan centraal en we maken van Rotselaar een klimaatneutrale gemeente.

Om dit waar te maken, staan 25 gemotiveerde kandidaten klaar.

Onze lijst wordt getrokken door gemeenteraadslid Herwig Pierre en geduwd door gemeenteraadslid Jeroen Degent. Op de 2de plek staat OCMW-raadslid Liesbet Serneels. Secretaris Bart Lemmens en nieuwkomer Ilse Vervloesem staan op plaats 3 en 4. Pieter Philtjens staat op 5 en voorzitter Simonne Vandewaerde op 6. Jan Van den Broeck volgt op 7.

De 19-jarigen Lou Schreurs en Hannah Buelens staan op 11 en 12. Ook PieterJan Winderickx (9), Mieke Matthijs (16), Geert Groffen (19), Hans Van Hyfte (20), Sigrid Zaman (21) en Sofie De hert (22) maken deel uit van de ploeg.

Zij worden ondersteund door Mieke Coeckelbergh (8), Ilse Vandewaerde (10), Ief Verlaenen (13), Gilbert Goovaerts (14), Roos De Fraine-Valembois (15), Raf Verschraegen (17), Marleen Daron (18) en, tot slot, Dirk Vansintjan (23) en Relinde Baeten (24).