13 Mei 2008
Iedereen welkom op de gemeenteraad

De gemeenteraad is openbaar. Dat betekent dat iedereen die dat wil kan komen luisteren. We zouden het zelfs heel fijn vinden als er af en toe eens iemand komt. We zetten hier een aantal punten op een rij die dan van pas komen. GemeenteraadetiquetteDe gemeenteraad vergadert éénmaal per maand (behalve in juli). Meestal is dat op maandag. De raadsleden krijgen in het begin van het jaar de data voor het volgende jaar, maar daar wordt soms van afgeweken. De agenda voor de gemeenteraad vind je op