Vervuiler, betaal jij?

"Groen Rotselaar pleit voor de afschaffing van de forfaitaire bijdrage van € 55!"


In 2009 startte de gemeente Rotselaar met de inzameling van afval volgens het DifTar-principe (geDifferentieerde Tarieven).
Op deze manier wordt het verzamelde afval maximaal gerecycleerd en verwerkt.
Hiervoor betaalt de vervuiler een bedrag naargelang het aantal kilogram en het soort afval dat hij heeft.​
Sinds 2013 rekent de gemeente Rotselaar een bijkomende jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 55 euro aan per ophaalpunt: om het totale kostenplaatje te financieren!​
Groen Rotselaar pleit, volgens het principe "de vervuiler betaalt", voor de afschaffing van deze forfaitaire bijdrage.
De kostprijs van de afvalinzameling, verwerking en recyclage moet eerlijker gebeuren en correct aangerekend worden aan de vervuiler.
We zijn ervan overtuigd dat het afschaffen van de forfaitaire bijdrage ook socialer is.