Wateroverlast: extreem weer wordt de norm

Wateroverlast door extreme regenval.

Water, we hebben er deze zomer genoeg van gezien. En helaas niet aan onze Plas om ons te verfrissen na een lange warme zomerdag. Het viel uit de lucht, en wel met bákken. We zagen beelden uit de Ardennen, echte drama's, en hele dorpen met een onzekere toekomst.

​Hoewel we er in Rotselaar nog vrij goed vanaf kwamen, waren de schade en de wateroverlast toch zichtbaar. Verschillende straten stonden blank en buurten waren dagenlang afgesloten. Mensen probeerden te redden wat er te redden viel en iedereen deelde pompen met elkaar. De buurt van de Eektweg, Torenstraat, Vijfde Liniestraat en zeker de Steenweg op Holsbeek en het Wingepark deelden het hardst in de klappen. Kelders die onderliepen, bedrijven die niet bereikbaar waren, velden die hun oogst verloren zagen gaan. Een drama voor de betrokkenen en veel werk voor de gemeentediensten. Aan die laatsten toch een dikke merci voor het moeilijke werk.

​We gaan dit nog meemaken. Het is een gevolg van de klimaatverandering en  we moeten zo'n drama's vermijden. Ingrijpen is de boodschap, ook lokaal. Door minder (of helemaal niet) te bouwen  en te verharden in watergevoelig gebied, bijvoorbeeld. We vragen dat het Rotselaars bestuur politieke moed toont en duidelijke beslissingen neemt. Oorzaak en aanpak evalueren, en vooral een plan op korte en lange termijn: dát hebben we nodig. 

Gedupeerden van de wateroverlast vragen om oplossingen. Groen Rotselaar denkt vanuit de oppositie mee na en steunt de juiste maatregelen. Geen paniek meer bij een volgende stortbui!


©Tie Roefs